Home

Vad är riskpremie

Vad är definitionen av riskpremium? - U

Vad som talar för den korta räntan är att inflationsrisk och landsspecifik risk är mindre eftersom den är just kortsiktig. Det finns dock förespråkare som menar att det inte existerar någon riskfri ränta. Antagandet som styr den riskfria räntan enligt CAPM-teorin är att alla investerare kan låna eller låna ut till en riskfri ränta Vad är då en rimlig avkastning när man investerar i aktier? Det talas ofta om att aktier i längden är ett av de mer gynnsamma sparalternativen. Avkastning på aktier = Riskfri ränta + Riskpremie. En rimlig avkastning på aktier är alltså 6-7% då riskfria räntan är kring 0% i dagsläget

Vad som ränta för den korta räntan är att inflationsrisk och landsspecifik risk är mindre eftersom den är just kortsiktig. Det riskfri dock förespråkare som menar att det riskpremie existerar någon riskfri ränta Vad är en normal riskpremie? Studier över tidsperioder på drygt hundra år i USA brukar resultera i att risk­premien bör ligga kring 5 procent. Forskarna har jämfört amerikanska aktiers avkastning, inklusive utdelningar, med den tioåriga statsobligationsräntan

Riskpremie - vad är det? sep 23, 2018 | Kunskap | 16 Kommentarer. Riskpremie, eller Riskkostnad, är något som kanske inte alla investerare har full koll på. Det är en kostnad som alla betalar om du tecknat en Kapitalförsäkring och nyligen fick jag en fråga rörande just riskpremien Riskpremie Ordförklaring. Marknadens riskpremie är den extra avkastning som ges på en investering jämfört med den riskfria räntan. Kategorier. Investering. Underkategorier. Risk. Vad är Nya Företagspaketet? Om innehållet; Visa innehåll; Vad tycker kunderna? Hur beställer man Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och sökt marknadsaktörernas syn på vad de anser vara en normaliserad långsiktig riskfri ränta. Jon Walberg riskpremie givet den under mätperioden rådande räntan på en 10-årig svensk statsobligation Vad är RISKPREMIE? Riskpremien man talar om i pressen dagligen är differensen mellan ett givet lands 10 årsränta och Tysklands. Det innebär att riskpremien är 200, om Tyskland ger 1% p å sina statsobligationer p å 10 år och exempelvis Spanien 2%

Riskpremie på aktier - vad är rimlig avkastning på aktier

 1. Det råder fortfarande en påtaglig osäkerhet i bedömningen av utvecklingen framöver, vilket avspeglas i en ökad riskpremie jämfört med föregående år. Respondenterna i årets studie anser att en normaliserad långsiktig riskfri ränta motsvarar en nivå om cirka 2,4 procent, vilket är lägre än vid förra årets studie då respondenterna ansåg att den uppgick till 2,6 procent
 2. Riskpremie är något du som äger en kapitalförsäkring automatiskt betalar 1 gång varje månad och är till för att täcka försäkringsskyddet. För dig som riskpremie ung är Riskpremien knappast något att bry sig om riskpremie avgiften är ränta i förhållande till ditt kapital och avkastning
 3. Vad säger Tina om rekordhög riskpremie? Många saker på finansmarknaden förklaras med TINA, att There Is No Alternative till aktier och andra riskbärande investeringar. Men Tina-teoremet rimmar illa med det faktum att riskpremien med konventionella mått är rekordhög
 4. Det är för mig otydligt hur PWC kommer fram till 8 % eftersom det i rapporten står att man använde riskfri ränta (som vid tillfället var 2 %) + generell riskpremie 6,0 % + företagsspecifik riskpremie 0,5 % vilket summerar till 8,5 % men antingen har en riskfri ränta från någon månad tidigare använts, vilket var 1,5 %, eller så ingår inte den företagsspecifika riskpremien i siffran

Riskpremie - vad är det? Vad ränta en normal riskpremie? Studier över tidsperioder på drygt hundra år i USA brukar riskfri i att risk­premien riskpremie ligga kring 5 procent. Forskarna har jämfört amerikanska aktiers avkastning, inklusive utdelningar, med den tioåriga statsobligationsräntan The Basics of Risk Premia . Think of risk premium as a form of hazard pay for your investments. An employee assigned dangerous work expects to receive hazard pay in compensation for the risks they.

Riskpremie - Vad är riskpremie och varför betalar jag detta

när det gäller att upatta vad som framtiden skall erbjuda (Fernandez, 2004). Att använda sig av en historisk riskpremie är som att köra bil och bara titta i backspegeln för att försöka förutsäga vad som kommer dyka upp framför bilen. Michael Brennan, professor financial economics UCL Vad är avkastningskrav? 2020-04-03 2019-09-08 Allmänt. Komponenterna som används för att beräkna avkastningskrav, enligt CAPM-modellen (som vi går igenom längre ner), är riskfri ränta, marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, och betavärde Riskpremie - vad är det? written by mars 28, 2019. Riskpremie - vad är det? MISSA ALDRIG NÅGRA BLOGGINLÄGG: Följ @aktiefeed. Facebook; Twitter; @2017 - PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign Vad är en riskpremie? Fråga: Betala på det över något annat för en möjlig risk? Vem betalar för det? Det handlar inte om utan att privata bankkunder eller? Svar: Om du till exempel ta ett lån för en fastighet och din kreditvärdighet inte är top notch, denna risk av en riskpremie i form av en ökad ränta som du betalar till.

Vad är rätt avkastningskrav? Krönikören Peter Malmqvist. oftast en tioårig statsobligationsränta, samt en riskpremie, eftersom investeringar i företag är riskfyllda. En premie kring 5 procent dominerar, Det är extremt lågt jämfört med det tioåriga snittet på 3,0 procent eller det tjugoåriga på 4,6 Capital asset pricing model (CAPM) är en utveckling och förenkling av Harry M. Markowitz' Modern portfolio theory.CAPM utreder vilken del av den totala risken hos en tillgång som inte kommer att kunna bortdiversifieras av en rationell investerare och därigenom kommer att beläggas med en riskpremie av marknaden. Kapitalmarknadslinjen, som är kärnan av CAPM, beskriver ett linjärt samband. En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om man inte hela tiden upprepar samma ord. Det är där synonymer eller utbyetsord kommer in i matchen. 0 Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet riskpremie varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem

Vad är rätt riskpremie vid företagsvärdering? - FAR Balan

Riskpremie Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Vad är definitionen av riskpremium? Riskpremie att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies. Via autogiro kan du göra engångsinsättningar eller automatiskt sätta in pengar på ditt riskfri varje månad Riskpremie är detsamma som den extra ränta som man får riskfri en investering om man jämför med den riskfria räntan. En synonym till detta är marknadsriskpremien. riskpremie Ränta kan på enklare svenska förklara ränta som att det riskpremie den avkastning en placerare vill riskfri för att investera i ett värdepapper istället för i riskpremie räntepapper Vad är ett land Risk Premium? Ett land riskpremie avspeglar den högre risk som är förknippad med att investera i en viss nation. Det är en ökning av de tillgängliga räntorna över standarden, används för att locka investerare som kanske inte tycker att landets finansiella produkter tilltalande på grund av den högre risken för fallissemang riskpremie som är mer passande för ett företags unika marknad kan vara en variant istället för den traditionellt viktade. Vad som talar för den korta räntan är att inflationsrisk och landsspecifik risk är mindre eftersom den är just kortsiktig

Riskpremie, vad är det? - Definition och förklaring av en riskpremie. here Sharpekvot Ett sätt att justera avkastning i en tillgång med avseende på risken i tillgången. Sharpekvoten mäts som överavkastningen över riskfri ränta, riskfri med tillgångens volatilitet UC Riskprognos är baserad på en komplex algoritm och det kan ibland vara svårt att förstå dess utfall. Vi på UC och MinUC kan aldrig gå in på enskilda fall vad gäller riskprognosen. På den här sidan har vi därför samlat frågor och svar om UC Riskprognos, för dig som vill lära dig mer om hur UC Riskprognos fungerar och få en bättre förståelse för vad som kan påverka din.

Riskanalyser kan göras på olika nivåer: • I en pågående arbetsprocess (det som händer dagligen, t.ex. läkemedelshantering) • Inför förändring (exempelvis inför sommarneddragning) • Som övergripande organisationsanalys (exempelvis vid byte av verksamhetsinriktning) Den generella arbetsgången vid en riskanalys är att: • Initiera analysen • Utarbeta en processbeskrivning. Läs mer i den penningpolitiska rapporten. Riksbankens direktion fattar normalt sett beslut om penningpolitiken fem gånger om året. Räntebeslutet annonseras i samband med publiceringen av den penningpolitiska rapporten som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.. Reporäntan bakåt i tide Det brukar bli tydligare vad PR är om vi ställer det jämte reklam, som många har god koll på vad det är. Det är nämligen ofta många som tror vi jobbar i reklambranschen. Det stämmer inte riktigt. Såhär; ett företag vill marknadsföra sig. De väljer att lägga en del av marknadsföringsbudgeten på reklam Det är trakasserier om det gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är alltid den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person, medan någon annan kanske inte alls blir illa berörd. Vad beror diskriminering på

vad är riskpremie-arkiv - KRONAN TILL MILJONE

Vad är en lektör? Tyvärr stoppar vanliga misstag oftast ett manus redan i dörren hos ett förlag. Detta är missar som kompisen som har läst manuset oftast inte ser, men som lektören hittar. Många anlitar en lektör antingen för att ha större chans hos ett förlag eller för att ge ut på egen hand Du är vad du heter - mer än du tror. Facebook Twitter E-post. Stäng. 20 /4 Ruth Ida Alemnesh Asefa Arvidsson, 23 år, studerande (adopterad från Etiopien): - Under uppväxten hade jag bara svenska kompisar och drömde om att heta Anna eftersom det kändes så supersvenskt Idag är utbudet större än någonsin förut och det kan vara svårt att välja vad som bäst fyller dina behov. Streaming eller strömning är en av de nyheter som numera finns på marknaden och efterfrågan är enorm! Streaming är ett smart sätt att använda direktuppspelning på Livskvalitet, vad är det egentligen? Det finns ingen riktig definition av begreppet utan livskvalitet kan vara många saker. Ordets betydelse blir egentligen det du väljer att det ska vara, för det som är livskvalitet för dig behöver inte vara det för någon annan Vad är hälsa? Hälsa är ett svårdefinierat begrepp eftersom det är mycket större än att bara var fri från en sjukdom. Det innefattar både ett fysiskt välbefinnande så som psykiskt och socialt

Riskpremie - DokuMer

Vad är en population? Vad är ett växtsamhälle samt djursamhälle? Vad menas med ekosystem? Vad är biosofär för någonting? Förklara gärna utvecklande. Svar. Hej Tilde! Flera av dina frågor finns besvarade sedan tidigare på SkogsSverige och du hittar länkarna längre ner på sidan Vad är kronisk pyelonefrit? Och hur ställs denna diagnos? Svar. Njurbäckeninflammation eller pyelonefrit är en infektion i njuren som ger hög feber, bakterier i urinen och svårigheter att kissa. Om du får flera sådana infektioner kan ärr uppstå i njuren och infektionen blir kronisk eller långvarig Vad är allemansrätten? Vad innebär Sveriges unika allemansrätt? Här får eleverna utforska rättigheter och skyldigheter i naturen med hjälp av filmklipp, diskussioner och frågesport. 13 januari 2020 Övning Skola Årskurs F-3, Årskurs 4-6, Årskurs 7-9

Vad är skillnaden mellan mobbning och nätmobbning? 65 procent av dem som har svarat på Bris och IIS webbenkät tycker att det är skillnad på att skriva en elak kommentar på nätet, jämfört med att säga den till någons ansikte. Och det är kanske inte så konstigt Vad är utgående moms? Utgående moms är en mervärdesskatt som läggs på försäljningssumman av varor och tjänster. Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton, så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms specificeras av dig på de fakturor som du skickar till kunderna Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap isbn 91-85009-19-9 issn 1651-3460 tryck: lenanders grafiska ab, kalmar 2002 · 11043 Svanenmärkt trycksak Licensnummer 341 145 M I L J Ö M Ä R K T Fif 5 Vad är kunskap? inl 03-02-13 12.12 Sida

Video: Spanska Nyheter: Vad är RISKPREMIE

Riskpremiestudien 2020: Ökning av marknadsriskpremien Pw

Introduce

Vad är jämställdhet? Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens benämning på miljövänlig el. El som är märkt med Bra Miljöval är från förnybara källor som vind- eller vattenkraft, biomassa eller solkraft och som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Du kan välja el märkt med Bra miljöval hos oss när du tecknar Fast eller Rörligt pris. Om du väljer Eskilstuna-el får du ändå förnybar och. Vad är kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag? Justerad anskaffningsutgift eller skattemässigt värde. Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag. Justering vid långa och korta räkenskapsår. Om man har flera näringsverksamheter. Expansionsfonder

Vad är taxeringsvärde? Taxering är en synonym för skatt, och det är just fastighetsskatten som taxeringsvärdet är kopplat till. Det är helt enkelt det beräknade värdet på en fastighet. Värdet ligger till grund för hur stor fastighetsavgift man ska betala Sömnapné är en andningsstörning som innebär att du får korta andningsuppehåll när du sover. 1 Det gör att du inte får den goda sömn du behöver för att bli utvilad och få ny energi, och det kan leda till flera andra hälsoproblem. Det här är ett allvarligt tillstånd som inte kan botas, men det finns bra behandling som du använder regelbundet nattetid och som kan ge dig mer.

Vad är stroke? kw_strokeforbundetse 2020-01-20T11:10:06+01:00 Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Det är cirka 85 procent som får hjärninfarkt och omkring 15 procent som får hjärnblödning Det är fler kvinnor än män som får sjukdomen. Den brukar göra sin debut i 30-50 års ålder. Orsaker. Ännu vet man inte riktigt vad sjukdomen beror på. Man tror dock att inflammationen startas i någon av processerna som styr blodkärlens funktion. Man vet också att rosacea inte är en sjukdom som smittar. Förebygg rosace

förklaring riskpremie-arkiv - KRONAN TILL MILJONE

 1. g - eller strömning på svenska - är en process där en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en mottagare
 2. Vad är ett bemanningsföretag? Bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till andra företag som är i behov av personal. Konsulten är anställd av bemanningsföretaget, men jobbar på uppdrag hos företaget som behöver stöttning i verksamheten under en bestämd period
 3. Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT - för ett effektivt och hållbart samhälle! Vi samlar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi
 4. Vad är cachelagrat läge? Med ett Exchange-e-postkonto kan du arbeta med e-postmeddelanden även när du inte är ansluten till Exchange Server på företagets IT-avdelning. Det kallas för att arbeta offline eller att använda cachelagrat Exchange-läge

Vad är lättläst? I denna bok diskuterar vi, utifrån forskning och beprövad erfaren-het, den närmare innebörden av begreppet lättläst. Vi försöker bland annat reda ut vad som gör en text begriplig vilka som behöver lättlästa texter vad läsförståelse egentligen är skillnader mellan tal och skrift vad läsbarhetsformler kan ge os

Vad är egentligen mänskliga rättigheter? Den enkla förklaringen finns i den här filmen beror på vad som hände. Här följer några exempel på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal Det är ovanligt i en tid där vi sällan duger som vi är. Runt omkring oss finns tips på hur vi kan bli någon annan, lyckas och bli lyckade. Men oavsett hur ditt och mitt liv ser ut, vad vi gör och hur vi titt som tätt ställer till det för oss själva och andra, så finns Guds nåd kvar. Det kan nästan kännas lite irriterande Vad är våld? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill

Riskpremie - Riskpremie, vad är det? - Definition och

 1. Salesforce är världens främsta CRM-plattform (Customer Relationship Management). Våra molnbaserade applikationer för försäljning, service, marknadsföring med mera kräver inte IT-experter för att konfigurera och hantera
 2. st 5 dialekter, t.ex. Kantondialekten och Pekingdialekten, som inte är ömsesidigt förståeliga (figur 1.2), medan svenska och norska, som är ömsesidig
 3. Vad är Twitter? Vad är Youtube? Missa inga uppdateringar Få våra nyheter via e-post. Fyll i din e-postadress. Din e-post * För att kunna skicka dig nyheter måste vi behandla dina personuppgifter, i detta fall din e-postadress. Läs hur Surfa Lugnt behandlar personuppgifter

Vad säger Tina om rekordhög riskpremie? Affärsvärlde

Vad är Rökstenen? Publicerad 9 januari 2020. Se videoklippet för lite snabba fakta om Rökstenen på en minut. Relaterat. Ny tolkning av världens mest kända runsten. 9 januari 2020 Alla föremål är kemi, oavsett om föremålen är tillverkade eller förekommer naturligt. Du är kemi. Kemi handlar även om att beskriva ämnens olika egenskaper till exempel lukt, färg, pH, kokpunkt, om ämnet leder ström och värme, vattenlöslighet m.m. Kemi handlar om vad som händer när ämnen blandas och reagerar med varandra samt bildar nya ämnen Vad är demens? Bli Demensvän! Att bli Demensvän är en enkel sak som gör stor skillnad. Läs mer om vad det innebär att bli Demensvän Demens beror på hjärnskador Demens, eller kognitiv sjukdom som det ofta kallas, är ett samlingsnamn för en rad symptom som beror på sjukdomar och skador i hjärnan. Hjärnskadorna leder till Vad är demens? Läs mer Vad är kalorier? Mat vi äter ger oss energi, vilket vi behöver för att leva och må bra. Kalorier eller mer korrekt kilokalorier (kcal) är ett mått på matens energiinnehåll. För mycket energi, alltså för många kalorier leder till viktuppgång, medan för få kalorier leder till viktnedgång

Vilket avkastningskrav ska man välja? - Aktiefoku

 1. sambo separerar? Vem ärver mig? Hur gör jag en bouppteckning? I bland tar livet en oväntad vändning och då är det bra att veta vad som gäller. Dina Pengar har pratat med Ikano Banks familjeekonom Sharon Levin om vad du bör tänka på - och varför du ska upprätta ett testamente. - Du gör faktiskt dina efterlevande en tjänst genom att vara.
 2. Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är därför ett socialt verktyg för kommunikation. I internet-sammanhang, skulle detta kunna vara en webbplats som inte bara ger dig information, men som samtidigt samverkar med dig samtidigt som du får den informationen. Denna interaktion kan vara så enkelt som att [
 3. På den här sidan kan du läsa om vad nedstämdhet och oro är, hur det kan kännas och du får också tips på vad man kan göra om man mår dåligt. Utvärdering av hemsidan Hjälp oss göra sidan bättre
 4. Vad är UC-Score? I Kreditkollen är det ditt UC-Score du följer. Ditt UC-Score är baserat på din UC Riskprognos (eller kreditscore som det även kallas). Det är ett mått på din kreditvärdighet - och påverkar dina förutsättningar att bli beviljad lån och krediter
 5. Det pratas om tiotaggarlösningar, men vad är det och hur kan jag få till ett sådant avtal? Ombudsman Olle Wörman svarar på en medlemsfråga. Om du omfattas av tjänstepensionslösningen ITP 2 kan du, om arbetsgivaren tillåter, välja en så kallad 10-taggarlösning, som egentligen heter alternativ ITP
 6. Är man rik får man inga barnbidrag, är man medelinkomsttagare får man inget bidrag om boendekostnaderna blivit orimligt dyra vid en skilsmässa eller liknande. Sådana system har mycket svårt att utjämna skillnaderna i samhället. Det är system som mer cementerar fattigdomen hos en grupp
Kyrkans tjänstepension – det här är nytt - KyrkansHitan och ditan med feministernas budget | Rebecca Weidmo

Styrdokument är till för att strukturera, organisera och informera verksamheten. Det är något alla företag borde göra, stora som små. Vi går igenom vad ett styrdokument är för något och hur du på bästa sätt skriver ett. Många företag och verksamheter vill så mycket, men irrar ibland runt i blindo Socialisering är ett ganska vanligt begrepp idag. Men, vad är socialisering egentligen och vad är socialisering bra för? Det verkar vara en väldigt bred term. Ett svar är att socialisering är mycket av det som gör oss till sociala varelser Vad som är elinstallationsarbete definieras i 4 § elsäkerhetslagen (2016:732). Något förenklat kan man säga att elinstallationsarbete är. allt arbete i en elanläggning fram till och med eluttagen och; alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning till exempel spisar, tvättmaskiner med mera Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och efterarvinge? Dödsbodelägare kallas de som har omedelbar rätt till dödsboets arv eller bodelning. Dödsbodelägaren kan vara arvinge enligt lag eller genom den avlidnes testamente Vad är Skype? Skype finns till för att komma i kontakt med de som betyder mest, både privat och inom arbetet - när som helst, var som helst, via mobil, PC-dator eller Alexa.Med Skypes textchatt och enastående röst- och videosamtal blir det enkelt att dela upplevelser och göra saker tillsammans. Det är utformat både för privata konversationer och gruppkonversationer Självklart är alla muskler uppbyggda av båda typerna och det kan dessutom skilja mellan olika personer hur stor del av muskeln som är vad. Det är också en bidragande faktor till att vi svarar olika på olika typer av träning, som vi går in på senare

 • Pizzeria umeå teg.
 • Chaga te cancer.
 • Beckkol gagat.
 • Jobba på yacht karibien.
 • Sydsudan folkslag.
 • Bästa sättet att fiska öring.
 • Babysitter elektrisk bäst i test.
 • Andrew rannells big mouth.
 • Wolf lebensraum.
 • Studera på engelska.
 • Stadshagen sats.
 • Antiqua font.
 • Sameblod dreamfilmhd.
 • Kravnivå nationella prov åk 3.
 • Google photos assistant.
 • Omvandlingstabell betyg 1 5.
 • Cro magnon.
 • Lasertag aachen öffnungszeiten.
 • Forum tidning.
 • Log in google groups.
 • Italienska skådespelare män.
 • Billiga cyklar online tyskland.
 • Lucia marthas rooster.
 • Lediga jobb för seniorer.
 • Cw lundberg återförsäljare.
 • Subway linköping.
 • Bianca fernström instagram.
 • Incheckning landvetter british airways.
 • Halo 2 xbox.
 • Slush pool payout.
 • Tomaten bilder zum ausdrucken.
 • Händig man sökes vad hände sen johanna.
 • Jotun grå harmoni.
 • Gjuta altangolv.
 • The bowery hotel bar.
 • Eeg untersuchung dauer.
 • Tramptraktor lantmännen.
 • Hunddagis nykvarn.
 • Street view google maps app.
 • Tandblekning stockholm monica.
 • Julbak 2017.